Kontakt

Názov:Futbalový klub FC Rohožník

Adresa: Rohožník 312, 906 38 Rohožník

Právna forma:Občianske združenie

IČO:31874592

DIČ:2021077872

Č. účtu: SK56 0900 0000 0000 3723 8653

Web: www.fcrohoznik.sk

Email:daniel.bachor@gmail.com