Podporte nás 2%

Vážený partner,

v mene futbalového klubu FC Rohožník ako občianskeho združenia sa na Vás obraciam

s prosbou o darovanie vašich 2 % daní z príjmu nášmu občianskemu združeniu futbalového

klubu FC Rohožník.

Futbalový klub bol založený v roku 1919. Jeho členskú základňu tvorí približne 250

členov. Dlhoročným cieľom a prioritou futbalového klubu FC Rohožník je práca s mládežou,

rozvíjanie športovej aktivity mládeže nie len v našej obci, ale aj okolia.

V klube pôsobí takmer 100 aktívnych futbalistov v 7 družstvách a to – družstvo

prípravky, mladších a starších žiakov, dorast, seniori – A tím, seniori – B tím a družstvo starých

Futbalový klub FC Rohožník reprezentuje samotnú obec a robí dobré meno aj futbalu na

Záhorí. Mužstvo seniorov je účastníkov tretej najvyššej ligy. Medzi najväčšie úspechy patrí

účasť A – tímu vo finále pohára BFZ v ročníku 2014/2015, účasť v osemfinálových kolách

Slovenského pohára – Slovnaft CUP v sezónach 2013/2014 a 2014/2015, kde sme sa prebojovali

cez mužstvá ako MFK Dubnica, FK Dukla Banská Bystrica, MFK Zemplín Michalovce.

V ligovej súťaži v sezónach 2013/2014 a 2014/2015 skončilo mužstvo seniorov A tímu na druhej

Klub reprezentujú a robia mu dobré meno aj družstvá mládeže, kde dorastenecký klub je

účastníkom tretej najvyššej ligy, mužstvá mladších a starších žiakov sú účastníkmi druhej

najvyššej ligy BFZ. Najpočetnejšie zastúpenie má mužstvo prípravky, kde klub momentálne

pracuje s 35 deťmi!

Hlavným cieľom klubu FC Rohožník je skvalitňovanie tréningového procesu u všetkých

družstiev, práca s mládežou a podpora športu v obci a jej okolí.

Futbalový klub v nasledujúcich rokoch plánuje zlepšiť podmienky na trénovanie

predovšetkým nákupom tréningových pomôcok, futbalových lôpt a vybavenia pre všetky

družstvá. Samozrejmosťou je aj zveľaďovanie celého areálu klubu, v ktorom plánujeme rozšíriť

tréningové ihrisko. V rámci skvalitnenia podmienok máme v pláne zrekonštruovať šatne, tribúnu

a dorobiť umelé osvetlenie tréningovej a neskôr aj hlavnej hracej plochy.

Futbalový klub FC Rohožník, Rohožník 312, 906 38 Rohožník

Realizácia takýchto projektov je finančne veľmi náročná a v podstate aj celý chod

samotného klubu. Okrem finančných zdrojov od obce a od sponzorov, hľadáme aj finančné

prostriedky prostredníctvom darcovstva 2% z vašich daní.

Toto je hlavný dôvod, prečo sa obraciame na vás s požiadavkou o darovanie 2% z daní

z prímov. Verím, že vzájomná spolupráca bude mať priaznivý vplyv na celé fungovanie klubu,

zrealizovanie plánovaných projektov, dosahovanie úspechov vo futbale a reprezentáciu obce

 

Vladimír Báchor

 prezident klubu

Jaroslav Ferík 

štatutár klubu

Stanislav Belanec

štatutár klubu

 

 

ÚDAJE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA:

Obchodné meno (Názov): Futbalový klub FC Rohožník

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: 90638 Rohožník, Rohožník 312

Č. účtu: SK56 0900 0000 0000 3723 8653

IČO/SID: 31874592

 

[download id=“333″]