Voľno časové aktivity

Areál FC Rohožník ponúka športové vyžitie pre širokú verejnosť:

– Tenisový kurt s betónovým povrchom (nie je možné vypožičanie príslušenstva)

– Futbalové ihrisko s umelou trávou a osvetlením (možnosť zapožičania lopty)

– Beach-volejbalové ihrisko (zapožičanie lopty)

– Detské ihrisko (hojdačky, šmykľavka, detský kolotoč, preliezačky)

Pri prenájme športovísk sú k dispozícii šatne, sprchy a toalety za úhradu. Takisto pri prenájme

futbalového ihriska je k depozícii osvetlenie za úhradu.

Aktivita Cena/hodina Cena šatni a sprchy/osoba
Tenisový kurt 5€ 2€
Beach – volejbalové ihrisko 3€ 2€
Futbalové ihrisko 15€ 2€
Osvetlenie futbalového ihriska s umelou 5€